Chinese Pronunciation Guide - ang

Pinyin ang

Zhuyin