Chinese Pronunciation Guide - bo

Pinyin bo

Zhuyin