Chinese Pronunciation Guide - wu

Pinyin wu

Zhuyin